داستانت را می خرم (گفتگو با علی مسعود نیا)


گفتگو علی مسعود نیا با حسین مرتضائیان آبکنار با عنوان "داستانت را می خرم" در باره کارگاه گلشیری را می توانید از پیوست دانلود کنید. همچنین می توانید از اینجا گفتگو را از وبلاگ علی مسعود نیا (کزاز) به صورت مستقیم بخوانید.