نگاهی به رمان عقرب به بهانه انتشار ترجمه فرانسوی آن


خبرگزاری بی بی سی فارسی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۸۹ با انتشار یادداشتی به بهانه انتشار ترجمه فرانسوی رمان عقرب نگاهی به آن انداخت. محتوای این یادداشت را می توانید از فایل پیوست شده دریافت کنید و یا مستقیما از وب سایت بی بی سی فارسی به این آدرس نگاه کنید.