بازتابی از ادبیات معاصر داستانی ایران در آلمان


خبرگزاری بی بی سی فارسی در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۲ با انتشار مقاله ای به بازتاب ادبیات معاصر ایران در آلمان پرداخت. محتوای این مقاله را می توانید از فایل پیوست شده دریافت کنید و یا مستقیما از وب سایت بی بی سی فارسی به این آدرس نگاه کنید.