رمان عقرب ... به زبان کردی


در سال ۱۳۹۰ رمان عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک به زبان کردی تحت عنوان "دووپشک له سه ر پلیکانه کانی ویستگه ی قیتاری ئه ندیمه شک" یا "ئه م قیتاره خوینی لی ده تکی قوربان" توسط "به روژ ئاکره یی" ترجمه و  در انتشارات "چاپخانۀ ئاراس" (هه و لیر = اربیل (کردستان عراق)) به چاپ رسید.