عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک


عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک
یا 
از این قطار خون می چکه قربان!
 
انتشارات: نشر نی
چاپ اول: ۱۳۸۵