خرده روایتی از جنگ (مهدیه عابدی)


روزنامه اعتماد ملی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۵ به چاپ یادداشتی از مهدیه عابدی درباره رمان "عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک، یا از این قطار خون می چکه قربان" تحت عنوان "خرده روایتی از جنگ" پرداخت. این مطلب را می توانید از پیوست دانلود نمایید.