روی پله‎های راه‎آهن... (خلیل رشنوی)


مصاحبه خلیل رشنوی با حسین مرتضاییان آبکنار با عنوان "روی پله‎های راه‎آهن اندیمشک نشسته بودم و دیدم که خون از پله‎ها بالا آمد" را می توانید از پیوست دانلود نمایید.